ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΟΛΟΣ, 27-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Γενικά για το Συνέδριο
Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει στο Βόλο το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κατά το διάστημα 27-30 Σεπτεμβρίου 2018.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια και αποτελεί τον πλέον καταξιωμένο θεσμό αναφορικά με τα ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης της χώρας μας. Τα γνωστικά αντικείμενα της πολεοδομίας, της χωροταξίας, της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης και του περιβάλλοντος θα αποτελέσουν και αυτή τη φορά τους κεντρικούς θεματικούς άξονες του Συνεδρίου και θα βρεθούν στο επίκεντρο της επιστημονικής συζήτησης.

Το Συνέδριο απευθύνεται στα μέλη της επιστημονικής κοινότητας που δραστηριοποιούνται στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, σε πανεπιστημιακούς και ερευνητές, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της δημόσιας διοίκησης, επαγγελματίες και φοιτητές.

Ειδικές Συνεδρίες για Νέους Επιστήμονες
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποφάσισε τη διοργάνωση ειδικών συνεδριών για νέους επιστήμονες, ηλικίας μέχρι και 35 ετών, με στόχο την παρουσίαση των ερευνητικών και επαγγελματικών τους πονημάτων. Στις συγκεκριμένες συνεδρίες παρέχεται περισσότερος χρόνος για συζήτηση μετά την παρουσίαση κάθε εργασίας προκειμένου οι νέοι ερευνητές να λάβουν εποικοδομητικές επισημάνσεις.

Οι περιλήψεις, και τα πλήρη κείμενα, θα αξιολογηθούν από ειδική επιστημονική επιτροπή και θα βραβευθούν οι τρεις καλύτερες εργασίες από εκείνες που θα παρουσιαστούν. Η Επιστημονική Επιτροπή προτρέπει και ενθαρρύνει τους φοιτητές, τους υποψήφιους διδάκτορες και τους νέους διδάκτορες να συμμετάσχουν στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων υποβάλλοντας περίληψη με υλικό από εξαμηνιαίες και διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές διατριβές ή τη διδακτορική τους έρευνα.

Posters
Εκτός των προφορικών παρουσιάσεων, θα υπάρχει η εναλλακτική δυνατότητα παρουσίασης των εργασιών σε πινακίδα (poster). Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή και θα βραβευθούν οι τρεις καλύτερες εργασίες. Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες με πινακίδα παρουσίασης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν πλήρες κείμενο για την παρουσίασή τους, σύμφωνα με τις προθεσμίες και τις προδιαγραφές.

Γραμματεία Συνεδρίου:
Γραμματέας Συνεδρίου: Άννα Ζυγούρα
Τηλέφωνα Συνεδρίου: 24210-74470, 24210-74494, 24210-74436 Φαξ συνεδρίου: 24210-74398, 24210-74381
Email Συνεδρίου: conferenceprd5@uth.gr
Ιστότοπος συνεδρίου: conferenceprd5.prd.uth.gr

Κατεβάστε το κείμενο της ανακοίνωσης