ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Εφόσον έχετε δηλώσει συμμετοχή στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων και η περίληψή σας έγινε δεκτή ως έχει ή με παρατηρήσεις, θα πρέπει:

  1. να υποβάλλετε, στην πλατφόρμα του Συνεδρίου, μέχρι τις 27/8/2018, πλήρες κείμενο (full paper), στη βάση των προδιαγραφών που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου και σύμφωνα με τυχόν παρατηρήσεις των κριτών.
  2. να αποστείλετε ηλεκτρονικά στο conferenceprd5@uth.gr, μέχρι 27/8/2018, την υπεύθυνη δήλωση πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων συμμετοχής στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων, που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της συγγραφικής ομάδας.