Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας Και Ανάπτυξης: 30 Χρόνια Μετά

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 30 χρόνων λειτουργίας του, το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης διοργανώνουν εκδήλωση µε θέμα «Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης: 30 χρόνια μετά».

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρέχει μια συνοπτική αποτίμηση για τη θέση του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης στην αγορά εργασίας από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, όταν οι πρώτοι απόφοιτοι ξεκίνησαν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, μέχρι σήμερα. Επίσης, η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει μια αφορμή για την ανταλλαγή εμπειριών από την αγορά εργασίας, να παρουσιάσει τις ευκαιρίες και τις πιθανές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μηχανικοί της ειδικότητας και να ενημερώσει τους σημερινούς φοιτητές και τους νέους απόφοιτους για τις πιθανές διαδρομές στον επαγγελματικό στίβο.

Copyright 2017 ΤΜΧΠΠΑ. All rights reserved, Ανάπτυξη: Σωμαράς Χρήστος