Συχνές ερωτήσεις

1. Πώς μπορώ να υποβάλω περίληψη στο συνέδριο;

Η υποβολή της περίληψης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της εγγραφής στο σύστημα που έχει ενεργοποιηθεί στον ιστότοπο του συνεδρίου, στη διεύθυνση: http://kriseis.prd.uth.gr/
Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την υποβολή και να ακολουθήσετε τις προδιαγραφές.

2. Πόσες εργασίες μπορεί να υποβάλει ένας σύνεδρος;

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εργασιών στις οποίες μπορείς να συμμετέχει ως συν-συγγραφέας ένας σύνεδρος. Δεν μπορεί όμως να παρουσιάσει περισσότερες από δύο εργασίες.
Ειδικά στις συνεδρίες των νέων επιστημόνων κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει με μία και μόνο εισήγηση.

3. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της περίληψης ή/και της τελικής εργασίας στην αγγλική γλώσσα;

Γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική. Περιλήψεις και εργασίες μπορούν να υποβληθούν στην αγγλική, η παρουσίαση όμως συνιστάται να γίνει στην ελληνική. Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα χορήγησης βεβαιώσεων συμμετοχής στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.

4. Δεν ενδιαφέρομαι για προφορική παρουσίαση αλλά για ανάρτηση πόστερ. Θα πρέπει να υποβάλω περίληψη της εργασίας μου;

Η υποχρέωση υποβολής περίληψης (ή και πλήρους κειμένου) και οι σχετικές προθεσμίες για την υποβολή τους ισχύουν και για την ανάρτηση πόστερ στο συνέδριο. Αν επιθυμείτε να αναρτήσετε πόστερ θα πρέπει να το δηλώσετε επιλέγοντας το σχετικό πεδίο κατά τη διαδικασία υποβολής.

5. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις συνεδρίες των νέων επιστημόνων;

Για τη συμμετοχή στις συνεδρίες των νέων επιστημόνων θα πρέπει όλοι οι συν-συγγραφείς της εισήγησης να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους και να μην κατέχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ σε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στις συγκεκριμένες συνεδρίες με περισσότερες από μία εργασίες.

6. Πόσα άρθρα μπορεί να υποβάλλει κάθε σύνεδρος στις ειδικές συνεδρίες νέων επιστημόνων;

Κάθε σύνεδρος μπορεί να υποβάλλει μόνο ένα άρθρο. Μπορεί, ωστόσο, να υποβάλλει και άλλα άρθρα στις κανονικές συνεδρίες. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις ειδικές συνεδρίες νέων επιστημόνων, η περίληψη θα τεθεί προς αξιολόγηση για ενσωμάτωση στις κανονικές συνεδρίες.

7. Μετά την υποβολή της περίληψης υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της;

Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στους συγγραφείς να διαχειριστούν την υποβληθείσα περίληψη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις 26/02/18 (Μενού επιλογών -> όλες οι εργασίες / περιλήψεις μου -> κίτρινο κουμπί επεξεργασίας σε κάθε εργασία / περίληψη)

8. Πώς θα ενημερωθώ ότι η περίληψή μου έγινε δεκτή για παρουσίαση από την Επιστημονική Επιτροπή;

Μετά τις 26/03/2018, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των περιλήψεων από την Επιστημονική Επιτροπή, οι συγγραφείς μπορούν να ενημερωθούν για την κρίση της περίληψής τους μέσω του συστήματος υποβολής (Μενού επιλογών -> όλες οι εργασίες / περιλήψεις μου -> μπλε κουμπί προβολής σε κάθε εργασία / περίληψη)

9. Εκτός από την υποβολή και αποδοχή της περίληψης είναι απαραίτητη και η υποβολή πλήρους κειμένου για την ένταξη στο πρόγραμμα;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα, εκτός από την αποδοχή της υποβληθείσας περίληψης, είναι η εγγραφή στο συνέδριο ενός τουλάχιστον από τους συγγραφείς μέχρι τις 3/9/2018.
Η υποβολή πλήρους κειμένου είναι προαιρετική και απαιτείται μόνο για ένταξη στο CD των πρακτικών. Η υποβολή στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 25/6/2018.

10. Σε περίπτωση υποβολής ομαδικής εργασίας είναι απαραίτητη η εγγραφή όλων των μελών της ομάδας;

Για την ένταξη στο πρόγραμμα αρκεί η εγγραφή ενός εκ των συν-συγγραφέων. Ο συγγραφέας που θα κάνει την παρουσίαση απαιτείται όμως να έχει εγγραφεί στο συνέδριο (προσοχή: ισχύει ο περιορισμός 2 παρουσιάσεων ανά σύνεδρο, σύμφωνα με την ερώτηση 2).

Copyright 2017 ΤΜΧΠΠΑ. All rights reserved, Ανάπτυξη: Σωμαράς Χρήστος