Υποβολή εισηγήσεων

Οι εισηγήσεις θα πρέπει να εντάσσονται στο γενικό θέμα του συνεδρίου.

Προθεσμίες

Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 18/12/2017
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 16/04/2018
Κοινοποίηση απόφασης αποδοχής περιλήψεων: 14/06/2018
Προθεσμία έγκαιρης εγγραφής: 31/07/2018
Προθεσμία υποβολής διορθωμένων περιλήψεων και/ή πλήρων κειμένων για τα πρακτικά του συνεδρίου: 27/8/2018
Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής κόστους συμμετοχής προκειμένου μια εισήγηση να μπει στο πρόγραμμα: 03/09/2018

Χρήσιμες οδηγίες

Προδιαγραφές συγγραφής περίληψης

Για την υποβολή της περίληψης, οι συγγραφείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα που παρέχεται από το συνέδριο.
Η έκταση του καθαρού κειμένου της περίληψης θα πρέπει να είναι από 250 έως 350 λέξεις. Τα περιθώρια της σελίδας θα πρέπει να οριστούν σε 2,5 εκ. (πάνω-κάτω και αριστερά-δεξιά) με γραμματοσειρά Times New Roman 11 στιγμών για ολόκληρο το κείμενο, με εξαίρεση τον τίτλο που θα χρησιμοποιηθεί Bold γραμματοσειρά 12 στιγμών, με κεφαλαία γράμματα.
Η περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • τον τίτλο,
 • 3-5 λέξεις κλειδιά, και
 • 3-10 βασικές βιβλιογραφικές αναφορές

Προδιαγραφές συγγραφής πλήρους κειμένου

Η υποβολή του πλήρους κειμένου της εργασίας είναι προαιρετική και απαιτείται μόνο για την ένταξη στα πρακτικά του συνεδρίου. Γίνονται δεκτές πρωτότυπες εργασίες που δεν έχουν δημοσιευτεί με την ίδια μορφή. Οι υποβολές των πλήρων κειμένων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 25 Ιουνίου 2018 και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
Σημειώνεται ότι πλήρες κείμενο μπορεί να υποβληθεί και στην περίπτωση παρουσίασης πινακίδας εισήγησης (poster), εκτός της προφορικής εισήγησης PowerPoint.
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.
Κατεβάστε τις προδιαγραφές πλήρους κειμένου
Κατεβάστε το υπόδειγμα πλήρους κειμένου

Προδιαγραφές πινακίδας εισήγησης (posters)

Οι εισηγητές έχουν τη δυνατότητα, αντί προφορικής εισήγησης μέσω ηλεκτρονικής προβολής, να παρουσιάσουν την εργασία τους μέσω αναρτημένης πινακίδας σε ειδικό χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου. Για την παρουσίαση poster είναι υποχρεωτική η αποστολή περίληψης της εργασίας για κρίση στις ενδεδειγμένες ημερομηνίες, και η διόρθωσή της, εφόσον προτείνεται, μετά το τέλος των κρίσεων. Η υποβολή πλήρους κειμένου της εργασίας με αναρτημένη πινακίδα είναι προαιρετική.
Τα poster δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αλλά παραδίδονται σε έντυπη μορφή κατά την έναρξη του Συνεδρίου ή το πρωί της ημέρας της παρουσίασης στη Γραμματεία του Συνεδρίου.
Για τη σύνθεση του poster, οι εισηγητές πρέπει να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες.

Κατεβάστε τις Προδιαγραφές Poster
Κατεβάστε τη Ζώνη Τίτλων (.jpeg))

Οδηγίες υποβολής εργασιών

Για την υποβολή των εργασιών, οι εισηγητές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα υποδείγματα που παρέχονται από το Συνέδριο. Επισημαίνεται ότι ένας εισηγητής δεν μπορεί να κάνει περισσότερες από 2 παρουσιάσεις εργασιών στο Συνέδριο.

Η υποβολή γίνεται μέσα από την εφαρμογή υποβολής εργασιών. Παρακαλούμε ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες

 • Εισέρχεστε στην εφαρμογή υποβολής εργασιών από εδώ.
 • Πραγματοποιείτε εγγραφή, δίνοντας το πραγματικό σας Όνομα και Επώνυμο, όνομα χρήστη πανομοιότυπο με το email σας και κωδικό με τουλάχιστον 7 χαρακτήρες.
 • Στο email που δώσατε, θα λάβετε mail, από το οποίο πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες, προκειμένου να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας.
 • Μετά από την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή έως την προθεσμία υποβολής, με το username (email) και τον κωδικό που δώσατε, να εισέρχεστε στην εφαρμογή και να υποβάλετε μία ή περισσότερες εργασίες.
 • Για να υποβάλετε νέα εργασία, μετά την είσοδο στην εφαρμογή, χρησιμοποιείτε την επιλογή ‘Σύνεδρος’ από το μενού που βρίσκεται στα αριστερά της εφαρμογής και κατευθύνεστε στο ‘Υποβολή νέας εργασίας/περίληψης’
 • Συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία όλων των συγγραφέων, τον τίτλο της εργασίας, τις λέξεις-κλειδιά, τον τύπο της παρουσίασης (προφορική εισήγηση ή poster), το θεματικό άξονα (έναν ή περισσότερους) στον οποίο ανήκει η εισήγηση, την επιλογή ‘Νέοι Επιστήμονες’ στην περίπτωση που η εργασία είναι για την ειδική συνεδρία των νέων επιστημόνων και τέλος ανεβάζετε το αρχείο (τύποι αρχείων που γίνονται αποδεκτοί: PDF, DOC, DOCX και ODF).
 • Στην επιλογή του μενού της εφαρμογής‘Όλες οι εργασίες/περιλήψεις μου’ μπορείτε να ελέγξετε τις υποβληθείσες εργασίες και μετά την κοινοποίηση της απόφασης αποδοχής περιλήψεων, μπορείτε να δείτε τις αξιολογήσεις των κριτών και να προχωρήσετε σε υποβολή διορθωμένης περίληψης ή πλήρους κειμένου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνονται.

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το email του συνεδρίου: conferenceprd5@uth.gr

Οδηγίες για τους νέους επιστήμονες

Η Οργανωτική Επιτροπή του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Πολεοδομία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη» έχει αποφασίσει τη διοργάνωση Ειδικών Συνεδριών Νέων Επιστημόνων με στόχο την παρουσίαση των ερευνητικών και επαγγελματικών πονημάτων των νέων επιστημόνων.

Η συμμετοχή στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων προϋποθέτει:

 • την υποβολή περίληψης, στη βάση των προδιαγραφών οι οποίες έχουν τεθεί και με την επισήμανση της πρόθεσης συμμετοχής στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων
 • τη μη υπέρβαση του ηλικιακού ορίου των 35 ετών (μέγιστο έτος γέννησης: 1983) από κάποιο μέλος της συγγραφικής ομάδας
 • τη μη κατοχή θέσης ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ ή Ερευνητή από κάποιο μέλος της συγγραφικής ομάδας
 • την αποδοχή της περίληψης από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου
 • την υποβολή πλήρους κειμένου, στη βάση των προδιαγραφών οι οποίες έχουν τεθεί

Στην περίπτωση της μη πλήρωσης τουλάχιστον μιας από τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων, η υποβληθείσα περίληψη θα τεθεί προς αξιολόγηση για ενσωμάτωση στις Συμβατικές Συνεδρίες.

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα συμμετοχής στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων παρέχεται για όχι περισσότερα του ενός άρθρα ανά συμμετέχοντα / συμμετέχουσα.

Οι συγγραφείς καλούνται να υποβάλλουν περίληψη για συμμετοχή στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων μέχρι και τις 16/04/18. Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής.

Κατά την υποβολή της περίληψης, οι συγγραφείς να καλούνται να συμπεριλάβουν και την κάτωθι δήλωση:
«Η συγγραφική ομάδα δηλώνει υπεύθυνα:
– τη μη υπέρβαση του ηλικιακού ορίου των 35 ετών (μέγιστο έτος γέννησης: 1983) από κάποιο μέλος της συγγραφικής ομάδας
– τη μη κατοχή θέσης ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ ή Ερευνητή από κάποιο μέλος της συγγραφικής ομάδας»

Η Επιστημονική Επιτροπή προτρέπει και ενθαρρύνει τους φοιτητές, τους υποψήφιους διδάκτορες και τους νέους διδάκτορες να συμμετάσχουν στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων υποβάλλοντας περίληψη με υλικό από εξαμηνιαίες και διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές διατριβές ή τη διδακτορική τους έρευνα.

Τα άρθρα τα οποία θα συμπεριληφθούν στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων θα αξιολογηθούν από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής στη βάση ποιοτικών κριτηρίων:

 • διάρθρωση, συνοχή και ύφος κειμένου (25% επί του συνολικού βαθμού).
 • εύρεση και αξιοποίηση των κατάλληλων βιβλιογραφικών πηγών (15% επί του συνολικού βαθμού)
 • πληρότητα και βάθος ανάλυσης (25% επί του συνολικού βαθμού).
 • τήρηση των προδιαγραφών οι οποίες έχουν τεθεί (10% επί του συνολικού βαθμού).
 • παρουσίαση εργασίας (25% επί του συνολικού βαθμού).

Κατά τη διεξαγωγή των Ειδικών Συνεδριών Νέων Επιστημόνων, οι συγγραφείς θα λάβουν ενδελεχείς επισημάνσεις για το άρθρο τους από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής.

Οι τρεις καλύτερες εργασίες νέων επιστημόνων θα λάβουν τιμητική βράβευση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου. Οι πέντε καλύτερες εργασίες θα είναι υποψήφιες προς δημοσίευση σε ειδικό τεύχος του Επιστημονικού Περιοδικού ΑΕΙΧΩΡΟΣ. Επισημαίνεται ότι η δημοσίευση των άρθρων προϋποθέτει την (εκ νέου) υποβολή τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Επιστημονικού Περιοδικού ΑΕΙΧΩΡΟΣ, προκειμένου να ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία κρίσης.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Δημήτρης Καλλιώρας, Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ ΠΘ
Υπεύθυνος της Διοργάνωσης των Ειδικών Συνεδριών Νέων Επιστημόνων

Οδηγίες προφορικής παρουσίασης

«Η παρουσίαση της κάθε εισήγησης θα διαρκεί αυστηρά 15 λεπτά και οι εισηγητές θα ειδοποιούνται από τα προεδρεία στα 5 και 2 λεπτά, με κίτρινη και κόκκινη κάρτα αντίστοιχα. Στο τέλος κάθε συνεδρίας θα υπάρχει χρόνος για συζήτηση (συνήθως άλλα 15 λεπτά).

Συνιστάται η αποθήκευση της παρουσίασης σε αρχείο Power Point (μορφή .ppt) και σε αρχείο PDF. Οι εισηγητές παρακαλούνται να παρευρίσκονται στην αίθουσα 15 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη της συνεδρίας προκειμένου να μεταφέρουν με τη βοήθεια των εθελοντών την παρουσίασή τους στον υπολογιστή και να ελέγξουν ότι όλα λειτουργούν κανονικά.»

Οδηγίες παρουσίασης posters

«Η παρουσίαση του κάθε poster είναι υποχρεωτική, θα διαρκεί αυστηρά 5 λεπτά και στη συνέχεια θα γίνεται συζήτηση για άλλα 3 λεπτά. Τα poster θα τοιχοκολλούνται, με τη βοήθεια εθελοντών, με την έλευση/ εγγραφή των συνέδρων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη της εκτύπωσης των poster. Οι σύνεδροι που παρουσιάζουν poster παρακαλούνται να τα παραδώσουν σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία του Συνεδρίου, κατά την έναρξη του Συνεδρίου ή το πρωί της ημέρας της παρουσίασης. Υπενθυμίζεται ότι τα poster πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου

Οδηγίες για προεδρεία

Οι σύνεδροι που συμμετέχουν στα προεδρεία παρακαλούνται:

 • Να ενημερώσουν άμεσα σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας στο προεδρείο
 • Να παρευρίσκονται στην αίθουσα 15 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη της συνεδρίας προκειμένου να ελέγξουν ποιοι σύνεδροι είναι παρόντες (σε κάθε συνεδρία προηγείται διάλειμμα)
 • Να σημειώνουν τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν σε ειδικό χαρτί που θα τους έχουν δώσει οι εθελοντές
 • Να κηρύσσουν την έναρξη της συνεδρίας στην προβλεπόμενη ώρα (είναι πιθανή η κεντρική χρήση κουδουνιού)
 • Να τηρούν αυστηρά το χρόνο παρουσιάσεων στα 15 λεπτά (συνιστάται η χρήση της αντίστροφης μέτρησης στο κινητό)
 • Να χρησιμοποιούν τις κίτρινες και κόκκινες κάρτες στα 5 και 2 λεπτά αντίστοιχα
Copyright 2017 ΤΜΧΠΠΑ. All rights reserved, Ανάπτυξη: Σωμαράς Χρήστος